แปลงไฟล์ PNG เป็น JPG และ JPG เป็น PNG

เครื่องมือออนไลน์ฟรีนี้จะแปลงภาพ PNG ของคุณเป็นรูปแบบ JPEG และในทางกลับกันโดยใช้วิธีการบีบอัดที่เหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากบริการอื่น ๆ เครื่องมือนี้ไม่ขอที่อยู่อีเมลของคุณมีการแปลงจำนวนมากและอนุญาตให้ไฟล์มีขนาดไม่เกิน 50 MB
อัพโหลดไฟล์
ล้างคิว

วิธีการแปลงรูปภาพ